Een nieuwe indeling

Datum : 27-12-2014

Gezien onze stallingsaanvragen is er een grote behoefte aan zomerplaatsen. Leuk! De huidige indeling van de haven en binnenloodsen voorziet hierin echter onvoldoende. Daarom zijn we samen met Interboat Marinas aan de slag gegaan voor een nieuwe indeling van de haven en binnenloodsen.

In de nieuwe situatie is er de mogelijkheid om:

  • Een box te huren in de haven.
  • Een box te huren in de binnenloods.
  • Een plekje te huren aan de kant van de nieuwe beschoeiing (per meter).

De booteigenaren die nu al een zomerplaats bij ons hebben zijn meegenomen in het nieuwe plan. Wilt u ook gebruik maken van onze zomerstalling? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.