Het dak gaat eraf!

Datum : 01-08-2018

Na de stormschade aan het dak van één van de loodsen in januari van dit jaar, hebben we besloten te starten met het volledig vervangen van alle daken. Dit zal in 3 fasen plaatsvinden: in oktober 2018, in de loop van 2019 en het laatste dak in 2020. Het is een kwaliteitsverbetering van de loodsen waar we erg naar uitkijken!

Omdat de daken van asbest zijn, worden alle nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers van de werf te waarborgen. Om die reden zal de werf tijdens de eerste fase in week 40 niet toegankelijk zijn. Dit is van 2 tot en met 8 oktober. In deze week zal zowel de sanering als de montage plaatsvinden. In geval van heel slecht weer zullen de werkzaamheden verplaatst worden naar week 42. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat u er zo min mogelijk overlast van ondervindt.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u hier >