Wat wij doen met AVG

Datum : 01-08-2018

Het zal u niet zijn ontgaan. Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, ingegaan. In het kort houdt dit in dat wij u moeten informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij doen dit uiteraard zo zorgvuldig mogelijk. In de privacyverklaring op onze website leest u hoe wij hier invulling aan geven.