LET OP: strikte regels voor booteigenaren

Datum : 03-04-2020

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen en het vaarseizoen dat voor de deur staat, willen wij u vragen het onderstaande goed door te lezen.

Wij krijgen van veel booteigenaren de vraag of er in Nederland nog gevaren mag worden. De vaarwegen in Nederland zijn niet afgesloten. Dit is ook omdat de beroepsvaart, die een cruciale rol in de bevoorrading heeft, blijft varen. Toch is de vraag om zoveel mogelijk thuis te blijven. Besluit u toch te gaan varen, dan gelden hele duidelijke regels:

  • Wat voor iedereen geldt: blijf thuis als je koorts hebt, hoest en/of verkouden bent
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand
  • Ga niet met grote groepen op een boot zitten, beperk het tot het gezin of maximaal 3 personen
  • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen
  • Was uw handen regelmatig
  • Recreatief overnachten is verboden

Hier leest u de regels die wij hanteren op de werf.

Een aanvullende maatregel die wij hebben getroffen is dat de toiletten op de werf gesloten zijn.

Wij realiseren ons dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Toch kiezen wij hiervoor om er voor te zorgen dat wij, met elkaar, zo lang mogelijk kunnen genieten van wat ons verbindt: de boten en de liefde voor het varen.

Wij vragen u met klem om de regels in acht te nemen. Als dit niet gebeurt, dan zullen ook de jachthavens gesloten worden. En dat willen we uiteraard voorkomen.

Ondanks dat de vaarwegen geopend zijn, is er op veel plaatsen minder bediening. Actuele informatie over de vaarwegen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Hier kunt u de aangescherpte maatregelen lezen die de overheid op 31 maart jl. heeft genomen.  

Zodra er iets wijzigt in de omstandigheden en/of de maatregelen omtrent het corona-virus dan brengen wij u per e-mail op de hoogte. 

Laten we goed op elkaar passen en vooral zoveel mogelijk kijken naar die ander die onze hulp nodig heeft. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip. 

Met vriendelijke groet,
Aart Warmenhoven & Marie-José van den Berg